Skip to content

Webinarium med Kairos Future

Att leda och fatta beslut i en komplex och föränderlig tid

onsdagen 26 augusti, kl. 08:30-09:45

Hur kan vi förbättra vårt beslutsfattande i en alltmer dynamisk och osäker verklighet? Hur kan vi agera i balans mellan stabil långsiktig planering och agilt experimenterande? Under denna föreläsning får du lära dig om modeller och verktyg för att identifiera olika beslutskontexter – från det enkla till det kaotiska – och hur radikalt annorlunda du bör tänka och agera för att bli framgångsrik i dessa.

Medverkande:

  • Daniel Lindén, seniorkonsult, Karios Future

Anmäl dig här.  

Länk för att ansluta till webinariet skickas till anmälda.