Skip to content

TENTAMEN

För att skriva tentamen på Lärcentrum Norra station gäller följande:

  • Du ska vara folkbokförd i Hässleholms kommun. Studenter som bor i våra samarbetskommuner i Skåne Nordost (Kristianstad, Osby och Östra Göinge) skriver i mån av plats och om inbokat tillfälle finns.
  • Du ska studera vid högskola, universitet eller annan högre utbildning.
  • Det får max vara 5 studenter per tentamenstillfälle.
  • Du ska vara frisk när du skriver tentan. Stanna hemma om du har till exempel hosta, snuva, halsont, feber eller andningssvårigheter, oavsett om det är lindrigt eller inte.
  • Lärcentrum Norra station reserverar sig för snabba förändringar beroende på vad som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och beslut från Hässleholms kommun.
tentamen på norrastation

Uppgifter som du lämnar kommer endast att användas för att behandla din tentamensförfrågan och vid kontakt med ditt lärosäte. Läs mer om hur Hässleholms kommun behandlar dina personuppgifter.

Tentamensförfrågan

För att göra en tentamensförfrågan fyller du samtliga uppgifter i formuläret. Vi återkommer med besked via e-post om du har möjlighet att skriva din tentamen hos oss.

Vi behöver få din ansökan senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

Avanmälan

Vid förhinder ombeds du att avanmäla dig senast kl. 12:00 dagen före tentamenstillfället till norrastation@hassleholm.se eller 0451 – 76 20 10. Infaller din tentamen på en måndag ombeds du avanmäla dig senast fredagen före tentamenstillfället.

Vad kostar det?

För studenter som bor i Hässleholms kommun eller våra samarbetskommuner i Skåne Nordost är det kostnadsfritt att skriva sin tentamen på Lärcentrum Norra station.