Skip to content

Studieteknik

Att studera på distans kan upplevas både svårt och krävande. Det gäller att ta eget ansvar och ha disciplin för att få saker och ting gjorda. Vissa har kanske redan hittat en studieteknik som funkar. Men för andra kan det kännas svårt plugga på distans.

Här är några tips som kan underlätta dina distansstudier:

Skaffa en översikt

Skumma igenom litteraturen i början av kursen för att få en uppfattning vad den handlar om. Förbered dig inför varje föreläsning genom att läsa på i förväg. På så vis blir det lättare att hänga med på föreläsningarna och du får en bra översikt över kursens olika delar.

Börja i tid

Det är lätt att skjuta upp och hamna efter med sina studier. Börja därför att läsa eller arbeta på inlämningsuppgiften/projektarbetet i tid för att kunna hålla kursens deadline. Om du hamnar för långt efter med studierna finns risken att det till slut känns övermäktigt och du inte orkar slutföra kursen.

Planera dagen

Avsätt tid när du ska plugga och när du ska göra annat. Sätt upp mål för vad du ska läsa eller vilka uppgifter som du ska hinna med under dagen. Ta raster och hämta ny energi, men återgå sedan till studierna igen för att nå dagens mål.

Sammanfattning

Skriv en sammanfattning om varje avsnitt eller kapitel. Det underlättar när du ska plugga inför exempelvis en tenta om du har kurslitteraturen sammanfattad i egna ord.

Förhör dig själv – Vad kommer du ihåg?

Förklara vad ett kapitel handlar om, redogör olika begrepp, rita upp och förklara modeller, svara på eventuella frågor som kan finnas i boken eller instuderingsfrågor som läraren har lagt ut på studentportalen. På så vis får du en uppfattning vad du kan och vad vilka områden som du behöver fokusera på.

Gamla tentor

Be att få gamla tentor mailade eller postade till dig. Ditt lärosäte kan skicka kursens tidigare tentor, både oskrivna och skrivna. Tentor räknas i normalfallet som en allmän offentlig handling, vilket innebär att de begäras ut av vem som helst.

Våga fråga

När du studerar på distans förväntas du lösa uppgifter med hjälp av inspelade föreläsningar och kurslitteratur. Men du är inte ensam! Din lärare finns till för att hjälpa dig. Ring eller maila om du inte förstår uppgiften eller vill diskutera kurslitteraturen. Om möjligheten finns kan du även använda Skype, Facetime eller andra verktyg för att komma i kontakt med din lärare.

Fler tips

Här hittar du fler tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande:
Studera.nu
Utbildningssidan
Umeå universitet