Skip to content

Effektiva möten

Hur får man en tydligare struktur på sina möten? Vilka ska delta på ett möte och varför? Hur når man bäst ut med information till de som inte kan närvara på mötet?

Business Class anordnar ett seminarium i effektiv mötesteknik. Pernilla Silverhjelm på Silverhjelm Consulting ger dig praktiska tips om att leda och genomföra möten, hur viktigt det är med tydliga mål och syften och hur man skapar en interaktion som leder mot mötets mål. Du får också lära dig mer om digitala möten och vad du behöver tänka på.

Datum: 27 mars
Tid: kl. 13 – 16
Plats: Business Class, Norra stationsgatan 8A.

Mer information hittar du här. (Fullbokat)