För att göra en tentamensförfrågan på Norra station skickar du ett e-post till Lena.Lindh@hassleholm.se med samtliga uppgifter:

  • Datum för tentamen
  • Start- och sluttid (kl.)
  • För- och efternamn
  • Bostadsort
  • Telefon
  • E-postadress
  • Kurs
  • Lärosäte (högskola/universitet)
  • Kontaktperson på lärosäte (namn, telefon och e-postadress)

Glöm inte att kontrollera med ditt lärosäte att de godkänner Norra station som tentamensplats.