Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Detta medför att Norra Station inte lämnar ut uppifter om annan person, såvida inte en fullmakt finns.