Chalmers-bild2

 

Lean Produktion 7,5 hp · 19 april · Hässleholm

 

Chalmers Professional Education erbjuder uppdragsutbildningar för yrkesverksamma. Vi tillhandahåller praktiska och verklighetsnära utbildningar, där föreläsningar, övningar, projektarbeten, studiebesök, kunskapsspel och simuleringar är exempel på hur Chalmers Professional Education aktivt arbetar med konceptet flexibelt lärande. Kurserna är utvecklade i samverkan med våra internationella kundföretag.

Kursen genomförs i samverkan med Produktionslyftet, som stöttar företag genom att ge hjälp till självhjälp. Som en start erbjuds företagen en fördjupad kunskap genom denna utbildning. Läs mer på www.produktionslyftet.se.

 

Beskrivning

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

• Strategier och principer för Lean produktion

• Stabila processer och standardiserat arbetssätt

• Design av värdeflöden

• Dragande och tryckande produktionssystem

• Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik

• Lagarbete, engagemang och delaktighet

• Ledningssystem med PDCA-metodik

• Företagssamverkan längs värdeflöden

• Transformation till en Lean företagskultur.

 

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Fastställda kurstillfällen 2016

Kursen ges i Hässleholm.

Träff 1: 19-20 april   Strategier och principer för Lean

Träff 2: 10-11 maj   Förbrukningsstyrd produktion

Träff 3: 21-22 juni    Stabila processer och ständiga förbättringar

Träff 4: 25-26 augusti   Lean ledarskap, motivation, engagemang och team-baserad organisation

Träff 5: 6-7 oktober   Ledningssystemet, företagssamverkan och kulturförändring.

 

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi. Pris 39 000 kronor (exklusive moms). Priset inkluderar kurslitteratur.

 

 

För mer information

Dan Carlsson · Chalmers Professional Education                                    Jenny Bramell

Telefon. 0730-34 62 85                                                                              Telefon. 0709-62 91 50

E-post: dan.carlsson@produktionslyftet.se                                               E-post: jenny.bramell@iuc-skane.se

 

 

 Anmäl dig till Lean-kursen på www.chalmersprofessional.se

 

 

Ett samarbete mellan Chalmers Professional Education, Produktionslyftet, IUC Skåne och Norra station Hässleholm