bild på människor som håller föredrag

Välkomna till spännande dagar med debatter, seminarier och kulturaktiviteter!

Årets tema; Polen.

 

2015 års upplaga av Europaforum Hässleholm har förnyats på flera sätt: Europaforum flyttas till en ny tidpunkt på året och förlängs med en vecka, samarbetet med Malmö högskola utökas och ett nyinrättat Advisory Board säkrar den framtida utvecklingen av Europaforum Hässleholm.

 

Europaforum Hässleholm har blivit Sveriges etablerade plattform där olika erfarenheter och åsikter kring europeiska frågor möts i stimulerande samtal. Genom dessa möten bidrar Europaforum till att förmedla kunskaper och förståelse om de sammanhang som påverkar vår vardag. Sedan 2003 har Europaforum Hässleholm utvecklats från en halvdagsföreläsning till Sveriges största arena för aktuella Europafrågor.

De årliga seminarierna tar upp ekonomiska, vetenskapliga och samhälleliga frågor och präglas av en bred uppslutning från nationella och internationella aktörer.

Europaforum startades för att visa att man kan diskutera EU även utanför de stora arenorna. Grundtanken är att skapa en livaktig debatt och diskussion om Europas utveckling och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare.

Syftet med seminarierna är att dels höja kunskapsnivån när det gäller EU-frågor i stort, dels öka det lokala och regionala näringslivets konkurrenskraft genom att visa på EU-samarbetets möjligheter i den praktiska vardagen.

Europaforum Hässleholm är gratis och öppet för allmänheten, men kräver en förhandsanmälan.

 

För anmälan och mer information, gå in på http://www.eu-forum.se/

 

Se hela programmet här http://www.eu-forum.se/2015program

 

Håll även koll i vårt kalendarium!