Bli buss förare ed ansökningsdatum

Vad vill du bli när du bli stor?

Genom vuxenutbildningen finns möjlighet att utbilda sig inom en hel del olika yrken. Utbildningarna är på gymnasienivå och för att vara behörig att söka ska man ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper.

 

Vad är Yrkesvux?
Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesinriktning.

Vem får delta i Yrkesvux?
Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande skall företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden.

 

Ny utbildning startar i samarbete mellan Flexvux Hässleholm och VLC, Kristianstad kommun. Kursen startar den 3 augusti och är på heltid.

 

Mål

Att ge den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka jobb som bussförare.

Antagningskrav

  • Åldersgräns 21 år
  • B-körkort
  • Körkortstillstånd för buss ska vara klart till utbildningsstarten www.korkortsportalen.se. OBS Egen kostnad
  • Grundskola och för sökande med svenska som andra språk krävs SAS grundläggande eller motsvarande.

Utbildningsanordnare

VFG AB och VLC Kristianstad

Utbildningsort

Kristianstad
Kursstart

3 augusti 2015

Kurstid

Utbildningen bedrivs på heltid under 20 veckor

Kontakt

VLC, Kristianstad: 044-13 60 80

 

Ansökan

Du gör din ansökan tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller på Väglednings- och lärcentrum, VLC, Kristianstad.

Ansökan lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansökningsblankett finns på www.kristianstad.se/yrkesutbildningar
Susanne Johnsson, tel: 0451-76 20 15 susanne.johnsson@hassleholm.se
Gunnilla Knutsson, tel: 0451-76 20 31 gunnilla.knutsson@hassleholm.se

 

 

 

Lycka till!