basecamp2

Lördagen den 16 september anordnas ett öppet seminarium om filmproduktion, kultur- och näringsliv på Norra Station i Hässleholm.

Lokal: Katrineholm, ingång port 8A

Tid: 10-16

Bakgrund

Projektet skall genomföra en förstudie för att specificera behoven och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne. Huvudsyftet är att locka hit större produktioner utifrån och kunna erbjuda kvalificerade tjänster på plats. För detta behöver vi samla vår kompetens och kännedom om området ur en filmproducents perspektiv för att lättare attrahera gästande filmteam.

Projektägare

Jim Nilsson, Dogo Productions, är utbildad manusförfattare för film och TV med tidigare år bakom sig inom scenkonsten. Brinner för att utveckla vilande möjligheter och skapa gynnsamma nätverk mellan människor, företag och föreningar. Våga tro på dina drömmar – dom försöker säga dig något. !

 

Ju fler tankar, idéer och kunskap vi samlar desto bättre. Var med från start 16/9.

 

För mer information om programmet för dagen, klicka HÄR.