Design för ditt företag

En workshop där design och designmetodik står i fokus. Zenit Design lär dig vad design är och hur man kan använda design för att skapa värde, funktionalitet och användarvänlighet i produkter …
läs mer

Effektiva möten

Hur får man en tydligare struktur på sina möten? Vilka ska delta på ett möte och varför? Hur når man bäst ut med information till de som inte kan närvara …
läs mer